Definition of Done

Wat is Definition of Done?
De Definition of Done (DoD) is een document dat wordt gebruikt als exit criteria voor een sprint. Een checklist met kwaliteitseisen die afgevinkt moeten worden voor elke userstory aan het einde van de sprint.

Doel van DoD
Het doel van de DoD is om de transparantie van het ontwikkelproces te bevorderen. Het is niet alleen van belang dat de Product Owner en het ontwikkelteam het eens zijn over wanneer een userstory afgerond is, maar het zorgt ook voor het managen van de verwachtingen van de stakeholders. Daarnaast zorgt een DoD ervoor dat je de snelheid kan verhogen omdat er gezamenlijke richtlijnen zijn voor kwaliteit. Het ontwikkel team en de Product Owner moeten ervoor zorgen dat de DoD actueel blijft. Dit kan besproken worden in de retrospective, dit is tevens ook het moment dat de DoD indien nodig kan worden aangepast.

Wat staat er in een DoD?
In een Agile omgeving werken multidisciplinaire teams samen, het is van belang dat de DoD onderdelen bevat voor alle disciplines, zoals afspraken rond testen, design, codeer- of architectuur standaarden.

Voorbeeld DoD
Het is handig om dit visueel te maken voor het team en de stakeholders. Hiervoor kun je gebruik maken van onderstaande onderdelen. Deze lijst is voort gekomen uit projecten waar Noun in heeft gewerkt. Vul aan, schrap en interpreteer naar eigen inzicht. 

 

DoD Onderdelen

IT-criteria:

 • Alle code is geschreven (alle ‘to do’ items in de code zijn afgerond)
 • Documentatie is bijgewerkt
 • Er is een installatiehandleiding voor de installatie van de software
 • ‘Alle functionele tests’ zijn gedraaid
 • Code review is afgerond (peer review)
 • Geen errors
 • Unit tests geschreven
 • Test is volbracht en toegevoegd aan automatisch testscript
 • Deployment scripts staan klaar
 • Userstory werkt in verschillende browsers (definieer browsers)
 • Userstory opgeleverd naar testomgeving + getest + voorzien van alle content + ingepland in een release + beheer
 • Tag management is ingericht voor SEO en SEA
 • Copy check in testomgeving
 • Visual design en interactie design check in testomgeving

Non-IT-criteria:

 • Alle to do items voor de User Story zijn afgerond
 • Een ander teamlid heeft feedback gegeven op het werk
 • Er is een spellingscheck gedaan voor de documenten
 • De documenten zijn gecontroleerd op huisstijl
 • De documenten zijn gecontroleerd op design + brand values
 • De documenten zijn gecontroleerd door compliance
 • Er is feedback van eindgebruikers gevraagd op het opgeleverde product
 • Alle responsive states zijn uitgewerkt in het design (mobile, tablet, desktop, home)
 • Haalbaarheid van functionaliteiten zijn gecheckt met techniek
 • Interactie design en visual design zijn gecheckt met copy
 • Interactie design en visual design documentatie is bijgewerkt (templates, stylesheet, componentenlijst, UI-sheet, uitleg)