De tips van Jan-Willem Grift

Jan Willem Grift is als Product Owner verantwoordelijk geweest voor het redesign van ns.nl en werkt momenteel aan het eCommerce-domein van de nationale spoorwegen.

Noun: Wat een gave klus om één van de meest bezochte websites van Nederland te mogen redesignen.

Jan Willem: Dat was het zeker. Het duurde 1,5 jaar, aangezien de hele backend van naar een nieuw CMS (Hippo) omgezet moest worden. Maar uiteraard zijn aan 'de voorkant' voor de gebruiker de meeste veranderingen zichtbaar. Per week bezoeken zo’n 1,1 miljoen bezoekers ns.nl en vrijwel iedereen heeft een mening over ons. Dus het moest wel goed. Het was mooi om zowel met de business als met het development team samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: een frisse nieuwe website die weer in 2016 gezien mag worden.

 

Noun: Was dat ook de aanleiding? Dat de vorige website uit 2008 stamde en toe was aan vernieuwing?

Jan Willem: Dat was één van de belangrijke aanleiding, de oude ‘kon echt niet meer’. Met de toenemende traffic vanaf mobiele devices werd het ook de hoogste tijd om ook die klanten volwaardig te servicen. NS probeert qua informatievoorziening zo eenduidig en toegankelijk mogelijk te zijn en een volledige responsive website levert daar een grote bijdrage aan. Naast het usability-aspect speelde verder mee dat we in het nieuwe CMS een veel grotere mate van hergebruik van componenten wilden bewerkstelligen die multi-inzetbaar en onderhoudsarm zou zijn. Want uiteindelijk moet er voor iedere nieuwe functionaliteit altijd een sluitende business case op tafel komen om de een benodigde investering kan verantwoorden. Om zeker te weten dat we qua bouw van de nieuwe website de juiste weg insloegen hebben we extra veel getest op de nieuwe functionaliteiten die we per sprint opleverden. Zowel op technisch valk als met onze klanten, zo konden we snel de gemaakte ontwerp keuzes valideren en waar nodig bij sturen.

Kies een meetmechanisme dat past bij jouw stakeholders om zo transparant mogelijk hun feature requests te prioriteren.
 

Noun: Twee jaar Scrummen… je hebt vast veel geleerd. Wat is de tip die jij graag mee geeft aan andere Product Owners?

Jan Willem: Eén van de belangrijkste learnings voor mij zat het hem in het stakeholder management. Binnen NS zijn er heel veel stakeholders en dus heel veel wensen. Het prioriteren van deze wensen was uiteraard wel eens een uitdaging. Ik heb toen op basis van het bekende filmpje van Henrik Kniberg en zijn quote “stuur op outcome, niet op output” een meetmechanisme opgezet binnen mijn eigen team. Feature requests werden gescoord op 4 punten:

  • NPS improvement
  • Additionele omzet
  • Kostenreductie
  • Quality of Life

Dat laatste punt is vooral bedoelt om ‘no-brainers’ die geen kosten reduceren of omzet genereren een plek te geven, denk bijvoorbeeld aan het opzetten en inrichten van meetmechanismen zoals Google Analytics. Dat moet je gewoon hebben, maar heeft geen direct gevolg op NPS, kosten of omzet. Ik zou iedereen adviseren om binnen zijn team te kijken of je een dergelijke min of meer objectieve prioriteringstool kan instellen om je feature requests te kunnen ordenen. Daarbij is het vooral belangrijk dat je een methode kiest die past bij de groep stakeholders waar je mee zelf als Product Owner te maken hebt.