Wat is Lean Product Development?

Weet je nog, vroeger? Toen we onszelf opsloten in een kamer en daar ons volgende nieuwe product bedachten? Brainstormen, plannen uitwerken, een groot businessplan schrijven ondersteund met een mooie Powerpoint en bijbehorende Excel sheets met veronderstelde berekeningen van ons aanstaande succes.

Na 6 maanden kwamen we naar buiten en ontvingen het verwachte applaus van het management team. Een jaar later lanceerde we ons product en leunde achterover om het succes te aanschouwen. Toch?

En toen kwam het internet. Ineens bleek onze succesvolle aanpak van weleer niet meer te werken. Producten faalden en we wisten niet waarom. Hadden we dit kunnen zien aankomen? Clubjes puisterige studenten lanceerden producten die veel succesvoller waren dan onze organisatie met die geweldige historie. Waarom zij wel?

Inmiddels weten we beter. De klant is onvoorspelbaarder, kritischer, minder loyaal. Om de klant binnen te halen en te behouden zullen we moeten doen wat die start-ups zo goed deden: de klant begrijpen. 

Succesvol zijn in de nieuwe digitale wereld vraagt nu eenmaal om een aanpak die de klant centraal zet in het product development proces. Door te blijven leren en het lef te hebben je product steeds aan te passen, ben je sneller succesvol en blijf je langer relevant. Dit noemen we Lean Product Development. 

Lean Product Development is een verzamelnaam voor een groep werkmethodes en tools die samen het hele spectrum van de Product Life Cycle afdekken. Cruciaal is het bewustzijn over in welk stadium jouw product zich bevind en welke gereedschappen er tot je beschikking zijn om het 'leren van je klant' faciliteren. 

Lees verder onder de afbeelding...


Product Lifecycle

Hoe doen we dat dan?

Binnen de lean aanpak staat in alle fases de klant centraal. In de fases bedenken en vernieuwen werken we met methodieken als design thinking, customer discovery en value proposition design. Gecombineerd met het de juiste experimenten (evidence based development) en het opstellen - of herzien - van het business model maken we snel concrete, gevalideerde stappen van idee naar prototype.

Eenmaal in de realisatie fase aangekomen werken we concreet aan het product. Met behulp van lean methodes als scrum, kanban of feature driven development creëren we ruimte om learnings van de uitgevoerde user-testen ook direct te kunnen implementeren.

Zodra het product in de lucht is, monitoren we de klant in zijn gedrag. Zo gebruiken we growth hacking methodieken om de marketing continu te optimaliseren. Maar ook binnen het product blijven we werken aan groei. Door bijv. user journey optimisation, data driven development en het toevoegen van nieuwe features houden we het product relevant voor de klant.


In de praktijk draait dit dus om de juiste vorm klant-interactie op het juiste moment te organiseren. Werken we aan de uitwerking van een nieuw productidee? Dan zorgen we onder andere voor kwalitatieve input, bv. door diepte-interviews af te nemen. Zo vinden we richting in ons denken.

Is de opdracht de optimalisatie van een sales-funnel? Dan gebruiken we kennis uit het klantcontactcentrum in combinatie met uitgebreide data-analyse om te zien hoe klanten zich écht gedragen tijdens het aankoopproces en waar de verbeterpunten liggen. 

Succesvol blijven door steeds te leren en durven aan te passen, dat is lean product development.

Het toepassen en interpreteren van de juiste klant-interactie op het juiste moment; dat is Noun.