Interim Product Owner

ANWB had behoefte aan een Product Owner voor het team Mobiliteit. Noun heeft deze rol op interim-basis ingevuld, totdat er een vaste Product Owner aangenomen is. Om de nieuwe PO een zo goed mogelijke start te geven heeft Marit zich gefocussed op het structureren, vullen en verantwoorden van de backlog.

Het team heeft een aantal wisselingen gehad en de stakeholders hadden veel aanvragen met korte deadlines. Daarna liep langzamerhand het aantal aanvragen terug. Rust, reinheid en regelmaat waren gewenst, en hier heeft Marit voor gezorgd.

Aan het einde van de periode heeft de overdracht plaats gevonden naar de vast Product Owner van ANWB Mobiliteit. 

 
 

Rollen

  • Product Owner

Team

  • Scrum Master
  • Front End developers
  • Back End developer
  • Tester
  • UX Designer
  • Analyst

Key Figures

Product Lifecycle

Customer+Lifecycle-Telfort.png

Project Type

Project+Type (1).png
 
anwb_team_2.png

Rust binnen het team

Door een groot aantal wisselingen binnen het team, heerste er enige onrust binnen het team. Samen met de Scrum Master heeft Marit gezorgd voor de benodigde focus in ontwikkeling. Dit heeft gezorgd voor rust. Door per sprint aan maximaal 2 applicaties te werken, en 1/3e van de tijd te spenderen aan onderhoud was er weer rust binnen het team, en ging de velocity omhoog terwijl de kwaliteit gewaarborgd bleef. 

 
 
 
 

Reinheid van de backlog

Om deze kwaliteit te waarborgen had het team behoefte aan een gestructureerde backlog. In Jira heeft Marit structuur aangebracht, user stories van acceptatie criteria voorzien en het team geholpen om op basis hiervan kwaliteit te leveren. 

Mede hierdoor heeft het team mooie features kunnen opleveren als de Auto Verkoop Service Tool, de Financieringstool en andere kleinere verbeteringen op het expert platform. 

verkoop anwb.png
 
 
 
 
freo.png

Regelmaat in aanvragen

Om het voortbestaan van het team te garanderen is een continue stroom aan interne aanvragen nodig. Marit heeft haar stakeholdermanagement skills ingezet om intern bij ANWB nieuwe aanvragen op te halen. Nu de velocity stabiel is, het aantal aanvragen een bepaalde regelmaat heeft is het team geschaald naar het niveau waar kwaliteit en snelheid in balans zijn.

 

Team