Making Simyo Agile

Simyo is een van de prijsvechtermerken van KPN. Op de achtergrond draait een geoliede organisatie die al een aantal keren in de prijzen is gevallen in de telecom sector. Doel van dit project was om Agile en Scrum te verankeren in de organisatie en een high performance scrum team aan de gang te krijgen dat de basis vormt voor hoe Simyo wil werken.

De doelstelling: Pre Agile Scrum werkte Simyo met verschillende bureau’s aan grote projecten voor het online domein. Er was veel overhead die ten koste ging van snelheid, transparantie en tevredenheid bij stakeholders. In 2016 heeft Simyo zich als doel gesteld meer snelheid en flexibiliteit voor de klant en ook zichtbaarheid voor de stakeholder te realiseren.

De oplossing: Er is een onderzoek uitgevoerd naar de volwassenheid van de organisatie ten aanzien van agile werken én denken. De processen zijn ingericht en werkwijzen bedacht en inmiddels vanzelfsprekend. Maar heeft de organisatie al een agile mindset?

 
 

Rollen

  • Agile Coach
  • Lean Product Development Coach


Development Team

  • Copywriter
  • Interaction Designer
  • Visual Designer
  • App Developer
  • Frontend / Backend (extern)
  • Tester (intern) 

Key Figures

Product Lifecycle

Project Type

Project Type Copy.png
 
Confidence vote

Inventarisatie
Noun heeft een inventarisatie uitgevoerd ten aanzien van de transformatie naar Agile Scrum. Onder andere door gebruik te maken van de Scrum Checklist. Tijdens een van de retrospectives met alle stakeholders en 't MT hebben we een zogenaamde confidence vote gehouden. Hebben we vertrouwen dat we de juiste dingen aan 't doen zijn en hebben we vertrouwen in 't plan voor de komende maanden om nog meer waarde te realiseren met behulp van Agile Scrum.

 
 
 
 

Stakeholder happiness
Om te leren hoe happy de stakeholders waren met de demo en het resultaat hebben we een poll geïntroduceerd aan 't eind van iedere sprint review. Doel? Feedback. De sprint review moet een feestje zijn, met trotse developers die hun werk demo-en. Anderzijds, is 't een goeie manier om te bekijken of de product owner z'n stakeholders gemanaged heeft.

 
 
 
IMG_3556.jpg

Half jaar evaluatie

Nadat Noun de inventarisatie heeft gedaan, en op basis hiervan een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd op proces, is er na een half jaar een evaluatie gehouden. Dezelfde Scrum Checklist is weer door Simyo ingevuld. De Agile coach heeft interviews gehouden, en er is gekeken of er progressie is gemaakt volgens de medewerkers van Simyo. En dit bleek het geval. Mensen voelden zich meer betrokken, snapten het proces van het Scrum team beter en ervoeren meer waarde van het werken via de Scrum methodiek. 

 

Team