Apperational Excellence  

Bij één van de snelst groeiende start-ups in de micro mobility branche, heeft Arjen de rol van Product Manager op zich genomen. In die rol richtte hij zich specifiek op de tooling die gebruikt wordt door het Operations team. Met de ambitie om steden autovrij en uitstootvrij te maken, heeft deze startup elektrische steps ontwikkeld om free floating te verhuren aan consumenten en zo hun ‘last mile transportation’ te verduurzamen en vereenvoudigen. 

Om deze ambitie waar te maken, zijn duizenden steps in verschillende steden gestationeerd die regelmatig gerepareerd, opgehaald of verplaatst dienen te worden. Ter ondersteuning van dit bedrijfs-kritieke proces ontwikkelde Arjen een Android app en de portal om de ‘vloot te managen’.

 
 

Rollen

  • Product Manager Operations Tooling

Development Team

  • Visual Designer

  • Interaction Designer

  • 3x Frontend Developer

  • Backend Developer

  • Android Developer

Key Figures

Product Lifecycle

Customer Lifecycle.png

Project Type

Project Type.png
 
Desktop6.png

Product Vision: ontwikkelen en valideren

Vanuit het niets een product opzetten, vergt werken vanuit een sterke product vision. Arjen heeft daarom samen met de Head of Product en de General Managers een visie op de mobiele app en desktop portal ontwikkeld. 

Door middel van vele koffiemomenten, een door Arjen geleide visie-sessie en heel veel inlezen, heeft Arjen de product vision opgesteld en gevalideerd die aansluit bij de algehele visie van het bedrijf. Dit deed hij met onder andere het opstellen van persona’s en why-how-what van Simon Sinek.

 
 
 
 

MVP Prioriteiten en Main Features
Naar aanleiding van de product vision heeft Arjen een high-level roadmap opgesteld met een Minimal Viable Product waarmee het Operations team zijn business kritieke processen kon uitvoeren. 

Om zo snel mogelijk de operatie te ondersteunen, zijn de main features voor zowel de portal als de operations app als eerste gemaakt. Goede afstemming met stakeholders, ontwikkelaars en de rest van de organisatie was hierin key. 

phone2.png
 
 
 
 
phone4.png

Itereren: verbeteren en doorontwikkelen
Vanuit het Minimal Viable Product is vervolgens doorontwikkeld op nieuwe features en requests. Operations was ondertussen live en de eerste elektrische steps reden rond in Brussel. 

Belangrijk was om vanuit Operations de benodigde input op te halen. Dat betekende ook fysiek in de warehouses aanwezig zijn. Waar hebben de gebruikers van de app en de portal mee te maken? En wat zijn hun belangrijkste bevindingen? 

Niet alleen leuk, maar ook super nuttig!

 
 
 

Backlog & Stakeholder Management
Om de developers zo veel mogelijk waarde te laten leveren en zo snel mogelijk in de sprints van een week te kunnen ontwikkelen, was goed backlog management van belang. Daarbij was goed stakeholder management essentieel om de backlog goed te kunnen vullen.

Internationaal, fast-moving en almaar groeiend waren voor alles de keywords van dit project. Op moment van schrijven lopen we al achter de feiten aan. Zo snel gaat het bij startups zoals deze.

Desktop Copy 3.png
 

Team

Een almaar groeiend team van Makerstreet collega’s en interne / freelance medewerkers.