ZieZo van Zilveren Kruis

ZieZo is een propositie van Zilveren Kruis gericht op consumenten die behoefte hebben aan een eenvoudige, scherp geprijsde en online gerichte zorgverzekering. Met ZieZo regel je alles online. Zo kan er een scherpe premie aangeboden worden.

De vraag: ZieZo is in 2015 door Noun opgezet als apart merk naast Zilveren Kruis. Na 3 jaar groei en de ontwikkelingen in de markt was het moment aangebroken om het succes te integreren met de Zilveren Kruis producten om zo het aanbod van Zilveren Kruis voor een bredere doelgroep beschikbaar te stellen.

De oplossing: De producten van ZieZo zijn geïntegreerd binnen de productlijn van Zilveren Kruis. Hierbij heeft Noun gekeken naar de mogelijkheden binnen de Sharepoint omgeving en huidige salesfunnel om een zo optimaal mogelijke salesfunnel neer te zetten. Daarnaast heeft er een kleine re-branding plaatsgevonden om het eigenzinnige merk Ziezo te integreren in en dichter naar het Zilveren Kruis merk te brengen.

 
 

Rollen

  • Product Owner
  • Scrum Master
     

Development Team

  • Interaction Designer
  • Visual Designer
  • Copywriter
  • Frontend Developer
  • Backend Developer

Key Figures

Product Lifecycle

Project Type

 

Merkbeleving

Waar voorheen ZieZo geheel los van Zilveren Kruis stond, was voor deze klus de opdracht om ZieZo met toch een ‘eigen karakter’ te integreren binnen het productassortiment en de website van Zilveren Kruis. Geen op zichzelf staand merk meer, maar onderdeel van het Zilveren Kruis productaanbod.

Door onder andere kleurkeuze, fotografie, illustraties, tone of voice en door het integreren van verschillende typische Zilveren Kruis onderdelen is de merkbeleving van Zilveren Kruis meegenomen en een deel van het ‘eigen karakter’ van ZieZo behouden gebleven. 

 
 

Agile

Binnen deze opdracht was het van belang dat de digitale componenten van deze integratie en het ontwikkelen van een nieuwe salesfunnel op een zo klantvriendelijk mogelijke wijze gedaan werd. Hierbij moesten alle bestaande buninessrules van de bestaande producten meegenomen worden. Tevens was dit het moment voor Zilveren Kruis om een nieuw product op de markt te brengen. De ZieZo Selectief polis.

Er zijn meerdere usertests uitgevoerd en merksessies gehouden om tot de juiste integratie van dit product en daarmee ook tot een optimale customer journey te komen. Dit project was een mix tussen design/UX en IT-integratie met de backend.

Het managen van stakeholders was van groot belang. Zilveren Kruis kent vele afdelingen als brand management, marketing, product management, online en IT met op verschillende niveaus belangen.

De integratie van Ziezo hebben we met Agile scrum aangepakt om zo in contact te blijven met alle stakeholders en het project in goede banen te leiden. Binnen een periode van 4 maanden zijn er sprints van 2-3 weken gehouden.

 
 
iPad-iPhone.png
 

Customer Journey

Door het ontwikkelen van een soepele customer journey en de juiste beleving op mobiel heeft de Ziezo zorgverzekering een dusdanig goede conversie behaald dat er inmiddels een dedicated gemengd front- en backoffice team voor is ingericht.

Team